2022.08.25
MEDIA

『朝日新聞』インタビュー掲載

『朝日新聞』にインタビュー記事が掲載されました。

・朝日新聞デジタル(有料記事) 朝日新聞デジタル

・朝日新聞 8月25日夕刊(大阪本社版)